close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تحلیل پرسش‌های درس عربی اختصاصی در کنکور سراسری 91
loading...

شهر علم و خنده

ترجمه و تعریب: درس عربی اختصاصی انسانی در کنکور سال 91، در بخش ترجمه، دارای 3 ترجمه‌ی تک‌عبارتی و یک ترجمه‌ی چندعبارتی است. هم‌چنین در بخش تعریب، تعریب‌های تک‌عبارتی و چندعبارتی، هرکدام تنها یک سؤال را به خود اختصاص داده‌اند.  در مقایسه با کنکور گذشته (سال 90)، باید گفت که کنکور امسال،«فاقد سؤال مفهوم» در بخش عربی اختصاصی است و این در حالی است که در آغاز پرسش‌های درس عربی اختصاصی و در تیتر کلی پرسش‌های این درس، در کنار پرسش‌های ترجمه…

تحلیل پرسش‌های درس عربی اختصاصی در کنکور سراسری 91

ترجمه و تعریب:

درس عربی اختصاصی انسانی در کنکور سال 91، در بخش ترجمه، دارای 3 ترجمه‌ی تک‌عبارتی و یک ترجمه‌ی چندعبارتی است. هم‌چنین در بخش تعریب، تعریب‌های تک‌عبارتی و چندعبارتی، هرکدام تنها یک سؤال را به خود اختصاص داده‌اند. 

در مقایسه با کنکور گذشته (سال 90)، باید گفت که کنکور امسال،«فاقد سؤال مفهوم» در بخش عربی اختصاصی است و این در حالی است که در آغاز پرسش‌های درس عربی اختصاصی و در تیتر کلی پرسش‌های این درس، در کنار پرسش‌های ترجمه و تعریب، به پرسش مفهوم نیز اشاره شده است.

ترجمه‌ها، بیش‌تر بر روینکات اختصاصی مورد اشاره در کتاب عربی پیش‌دانشگاهیمتمرکز است و گویی در بخش ترجمه، نکات کتاب‌های عربی پایه (عربی 2 و 3) در حاشیه قرار گرفته است.

هم‌چنین در بخش ترجمه و تعریب،ترجمه‌ها و تعریب‌های روان و ارتباطی، تعداد بیش‌تری دارند تا ترجمه‌های تحت‌اللفظی؛ این نکته به‌ویژه در پرسش‌های167 و 171 نمود بیش‌تری دارد.

پرسش166، دارای نکته‌ای ازاسلوب تحذیر است که در کنکورهای اخیر، ترجمه و تعریب از این اسلوب و نیز اسلوب اغراء همواره مورد توجه بوده است.

پرسش167 ترجمه نیز قابل توجه است؛ در این پرسش از یک سو، بر ترجمه‌ی صحیح اسم موصول«ما» و ضمیر«هم» تأکید شده است و از سوی دیگر،ترجمه‌ی فعل (یستدلّ) به‌صورت یک اسم، سبب شده تا مطمئن‌ترین راه برای یافتن پاسخ صحیح این پرسش،«روش رد گزینه» باشد.

در پرسش168، ترجمه‌ی فعل به‌صورت فعل، اسم به‌صورت اسم، ترکیب وصفی به‌صورت صفت و موصوف، مورد توجه طراحان سؤال بوده است.

در پرسش169،تأکید بر«زمان افعال» (ماضی، مضارع، مستقبل) است؛ به‌نحوی که تنها با تشخیص زمان صحیح افعال، بدون توجه به ترجمه‌ی سایر واژگان، به‌آسانی می‌توان به پاسخ صحیح رسید. توجه شود که ترجمه‌ی صحیح افعال بر مبنای زمان آن‌ها،همواره در پرسش‌های عربی عمومی و اختصاصی مورد توجه طراحان سؤال بوده است و در کنکور هر سال، یک سؤال با تأکید بر این نکته طراحی شده است.

برای پاسخ‌گویی به پرسش170، دانستن نحوه‌ی تعریب صحیح عبارت«بر ماست» (حرف جر + ضمیر) و نیز توجه به زائد بودن ضمیر«نا» در«أعدائنا» کافی است. به‌طور کلی می‌توان گفتتعریب و ترجمه‌ی ضمایر (یعنی؛ زائد بودن ضمیر در عبارت عربی و یا برعکس، عدم ترجمه‌ی ضمیر در عبارت فارسی) همواره مورد توجه طراحان پرسش‌های عربی بوده و زین پس نیز خواهد بود و این نکته‌ای است کهدر کنکورهای مختلف تکرار شده است.

به‌کار بردن«نّ» تأکید در گزینه‌ی 4 پرسش171 قابل تأمل است؛ در حقیقت، توجه بهمبحث«نّ» تأکید که در کتاب‌های درسی عربی به صراحت اشاره‌ای بدان نشده است؛ می‌تواند دانش‌آموزان را در دام این گزینه گرفتار نموده و آن‌ها را در یافتن پاسخ صحیح با دشواری مواجه نماید و این در حالی است که در کنکورهای سال‌های قبل به‌ندرت شاهد چنین مواردی بوده‌ایم.

تشکیل (حرکت‌گذاری):

مهم‌ترین نکته‌ی قابل ذکر در خصوص پرسش‌های تشکیل (حرکت‌گذاری)، گنجاندن مباحث گسترده‌تری از قواعد در قالب این‌گونه پرسش‌هاست؛ به این معنا که در پرسش‌های این بخش،علاوه‌بر حرکت آخر کلمات، حرکات میانی کلمات که تفاوت معنایی و قواعدی ایجاد می‌نمایند نیز مورد توجه واقع شده‌اند. به‌عنوان مثال، در گزینه‌ی 2 پرسش173، واژه‌ی«المخرَج» (با فتح ج) و در گزینه‌ی 4 همان پرسش، واژه‌ی«المخرِج» (با کسر ج) به‌کار رفته است که یکی، اسم فاعل و دیگری، اسم مفعول است و دانستن این موضوع در کنار توجه به‌معنای متفاوت این دو کلمه لازمه‌ی پاسخ‌گویی به این پرسش تشکیل (حرکت‌گذاری) است و این موضوعی است که شاید در گذشته کم‌تر شاهد آن بوده‌ایم.

تحلیل صرفی و اعراب:

در پرسش‌های این بخش، نکته‌ی تازه‌ای مشاهده نمی‌شود؛ جز یک مورد جزیی: در پرسش175، واژه‌ی«اللیلة»، ظرف زمان (مفعول فیه) است و نه اسم زمان (نوعی از مشتق) که دانش‌آموزان باید به این تفاوت‌های به ظاهر جزیی اما در حقیقت بسیار مهم که بی‌توجهی به آن‌ها حتی‌ می‌تواند منجر به انتخاب گزینه‌ی نادرست به‌عنوان پاسخ صحیح شود، توجه کافی داشته باشند.

قواعد:

پرسش‌های قواعد دارای نکات تازه‌تری است:

در پرسش178، باپرسش دشواری از یک مبحث ساده (یعنی مبحث اسم منسوب) مواجه می‌شویم و این امر حکایت از آن دارد که همه‌ی نکات و مطالب مطروحه در کتاب درسی مهم و قابل توجه است و از هر بخش متروک و مغفولی امکان طرح پرسش وجود دارد.

پرسش179، دارای صورت نو و تازه‌ای است؛ این پرسش فعل شرطی را می‌خواهد که محلاً مجزوم باشد. در حقیقت،این پرسش به دنبال گزینه‌ای است که دارای فعل شرط ماضی باشد اما این مطلب ساده را اندکی پیچیده‌تر نموده و به‌جای بیان زمان فعل، به نوع اعراب آن (محلاً مجزوم) اشاره نموده است.

پرسش 180، یک پرسش ترکیبی از اعراب فعل مضارع و مبحث معرب و مبنی است.

پرسش181، طبق روال سال‌های گذشته، با پرسشی از مبحث تمییز روبه‌رو هستیم. با این تفاوت که طراحان پرسش به‌جای استفاده از عبارت‌هایی؛ نظیر: عیّن التّمییز؟ عیّن العبارة الّتی جاء فیها التّمییز؟ و ....از«تعریف مفهوم تمییز» برای طرح پرسش استفاده نموده‌اند. این موضوع بیانگر لزوم یادگیری بنیادی و مفهومی قواعد عربی است و در واقع، دانش‌آموز در وهله‌ی اول باید بداند منظور پرسش از اسمی که رفع ابهام می‌کند، همان تمییز است و سپس در گزینه‌ها به دنبال تمییز بگردد.

در پرسش183، دانش‌آموز بایدظرافتی را که در تفاوت«ما» در صیغه‌ی تعجب با«ما»ی نفی یا«ما»ی شرطیه وجود دارد، به‌خوبی بداند. بدیهی است تنها دانش‌آموزانی قادر به پاسخ‌گویی به چنین پرسش‌هایی هستند که قواعد عربی را به‌خوبی فراگرفته باشند و قدرت طبقه‌بندی و تمایز قایل شدن میان مفاهیم متعدد اما ظاهراً مشابه را دارا باشند. 

در پرسش184، مهم‌ترین نکته‌ی این پرسش آن است کهوجه‌شبه وصفی است که هم در مشبه و هم در مشبه‌به موجود باشد و بتوان آن را به هر دو طرف تشبیه منتسب نمود. عدم آشنایی با این قاعده، به‌آسانی دانش‌آموز را دام گزینه‌ی 2 این پرسش گرفتار می‌سازد.این نکته از جمله نکاتی است که برای اولین بار در کنکور امسال مورد توجه قرار گرفته است و در کنکورهای گذشته مشابهی برای آن نمی‌توان یافت.

فایل های ضمیمه

تحلیل پرسش‌های درس عربی اختصاصی
دریافت فایل

منبع:www.kanoon.ir
درباره
ranger بازدید : 90 سه شنبه 13 تير 1391 زمان : 17:0 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1391
 • نظرسنجی
  نظر شما راجع به حذف کنکور سراسری چیست؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 79
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 69
 • باردید دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 83
 • بازدید ماه : 110
 • بازدید سال : 1,632
 • بازدید کلی : 31,901